Karta WędkarskaKarta wędkarska to dokument dożywotni, wydawany przez starostwo powiatowe (z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce).  Jest to podstawowy dokument uprawniający do połowu ryb - ale nie jedyny!!

Aby otrzymać kartę wędkarską należy udać się do Koła Wędkarskiego by zdać egzamin ze znajomości Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.  Warto także zapoznać się z gatunkami ryb występującymi w Polsce. Tutaj możesz zapoznać się z rodzajem pytań egzaminacyjnych.

Komisja egzaminacyjna w kole PZW wystawia zaświadczenie o zdanym egzaminie i wydaje druk celem dokonania opłaty ubiegającemu się o kartę. Ceny za egzamin ustalają indywidualnie poszczególne zarządy okręgów.
Nasze opłaty możesz znaleźć na dole strony i w zakładce OPŁATY.

Po zdanym egzaminie, Kartę wędkarską można odebrać w starostwie powiatowym w wydziale ochrony środowiska, które wydaje karty wędkarskie (do którego trzeba się udać z zaświadczeniem o zdanym egzaminie oraz zdjęciem legitymacyjnym-wszystkiego dowiesz się w Kole).

Mając Kartę wędkarską, co jeszcze trzeba i warto wiedzieć ?

Kartę już mamy, ale to nie wszystko, teraz należy uzyskać zezwolenie użytkownika rybackiego wody, na której mamy zamiar wędkować. Wody w Polsce są zawsze czyjeś!!! Jedne zarządzane są przez Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej, Gospodarstwa Rybackie, osoby prywatne , oraz przez Polski Związek Wędkarski (większość rzek ale nie tylko).

W naszym kole możesz zostać członkiem PZW Okręgu Szczecin realizując stosowne opłaty na miejscu.


 Pamiętaj nie ma wód "niczyich"!!! Bez zezwolenia nie można łowić na wodach żadnego użytkownika rybackiego!

KOSZT EGZAMINU na KARTĘ WĘDKARSKĄ:


Dorośli - 36,90 PLN

Emeryci, renciści oraz młodzież w wieku 16 - 24 lata - 18,45 pln

Kobiety i młodzież do 16 lat - bezpłatnie

Załącznik do Uchwały Zarządu Okręgu Nr 143/PL/12 z dn. 24.09.2012r